Zbigniew Pindor Art Historian

Warsaw, August 2021

 

Amidst the turmoil in the world of art, in times of relativistic approach to relevant old values, Ewa Jendraszko creates with passion and determination. Her creation reflects  consideration about life, self discovery, reveals hidden layers of reality and the search for the truth of artistic expression, which she relentlessly pursues. The works gathered for the exhibition  "Art of Presence" are the most recent creations of the artist. They reveal the world of creative vision, imagination, intimacy and artistic insight.

One can easily notice that Ewa Jendraszko is a careful observer. She registers every detail of her inner world with outmost precision, staying in touch with her primal experiences, in order to present as much as possible to the spectator. Her art connects figurative, abstract and organic forms, which attract attention with its black and white convention and surrealism. She attracts the spectator with a detail, but at the same time presenting a broad perspective. Her paintings  have a discrete elegance which underlines the quality of her artistic expression. Her art combines the mystery of mythology with nostalgic reflection. Her compositions incorporate   a variety of forms and divisive elements - lines, geometrical figures and ambiguous forms,  which constitute a world living in its own rhythm of joy, movement, uncertainty and drama revealing the everyday search of meaning and harmony. It is comparable to the world of lucid dreaming, in which objects, through her artistic vision, acquire symbolic interpretation. Artistic records creates metaphoric messages and leads us to the universe of emotions and associations. Her compositions combine art of drawing and painting. Her paintings reflect, in her own words, organic reaction to the perceptual cognition.

" It reveals itself in the process of creation, which for me is a journey into the unknown and discovery of ontological qualities and messages. Paintings are not created according to an earlier created plan, but are dependent on body movement and coming from the state independent of conceptual understanding, where function of mind is limited to interpretation."   - quoting the artist.

Her work has a multidimensional and mysterious quality and sometimes - like human nature - it cannot be defined by words.

The title of the exhibition perfectly reflects the mood and style of her work. Her black and white paintings tell the story about the inner world of the artist and inspire subtle play with the imagination of the spectator.

The artist freely uses language of modern art, drawing inspiration from surrealism, ethnic art, poetry and contemporary music. Most of her works compose cycles, which create parallel realities, saturated with a poetic atmosphere and sometimes dramatic expression.

The source of her work lies in an undiscovered reality and intuitive way of using her own feelings and sensations, approached with respect and  reverence and transformed into personal language of artistic expression, language of lyrical form of black and white and sometimes subtle colour lines

Entities surrounded by surreal fragments of inner reality do not direct us towards unavoidable drama of human collective, but refer to intimate and personal experiences. Sublime artistic compositions carry unique power. It has not only personal valour, but also a valour of a new form of painting .

Some of her works contain literary codes, which are not easy to decipher, but their attractive form of presentation provides a key to individual interpretation.  Geometric symbolism and dynamic expression sharing the space of the canvas with mystical objects and entities giving the impression of paranormal abilities and unexplained phenomena. Exhibition as an original project has a character of an artistic action in which truth and intention have equal rights.

Art of Ewa Jendraszko is also a protest against esthetics of contemporary culture, which attack the viewer with a cacophony  of colour and trivial subjects. Her creation is personal and even intimate, but it does not attempt to be hermetically sealed and unapproachable, quite the opposite, the artist wants to share the intentions encoded in her art. Her works convey contentment, joy of discovery, satisfaction and a sense of value of artistic expression. Certainly her works do not allow the viewer to be indifferent, they inspire reflection, examination of the artist's proposal and most of all appreciation of her unique, very personal view of reality. There is something beautiful in her attitude, in her continuous revelations of her experiences through art, in which a spectator can find universal messages and even discover a part of himself.

 

Stowarzyszenie Polskich Mediów, wrzesień 2021

 

Obrazy artystki wyróżniają się dyskretną elegancją, która podkreśla walory malarstwa. Mają w sobie także tajemnicę mistycznego świata połączoną z nostalgiczną refleksją. Są to przekazy ze świata snów, chociaż pojawiają się w nich konkretne przedmioty i sytuacje, którym artystka nadaje symboliczne znaczenie. Tytuł wystawy znakomicie oddaje klimat i stylistykę prac artystki. Jej czarno–białe prace to opowieści o intymnym świecie autorki i jednocześnie subtelna gra z wyobraźnią widza. 

 

Szczypta Luksusu,  wrzesień 2021

 

Wysublimowana kompozycja artystyczna posiada szczególną moc. Ma walor nie tylko osobisty, ale także walor stwarzania nowej formy malarskiej. Wiele prac artystki zawiera w sobie literackie szyfry, które nie są łatwe do odczytania, jednak posiadają atrakcyjną wizualną formę, która staje się kluczem do ich interpretacji.

 

Imperium Kobiet, 2021

 

Artystka swobodnie posługuje się konwencjami nowoczesnej   sztuki, czerpiąc inspiracje ze sztuki surrealistycznej, etnicznej, inspiruje się poezją i współczesną muzyką. [...]  Twórczość artystki jest także manifestacją sprzeciwu wobec estetyki współczesnej kultury konsumpcyjnej atakującej widza kakofonią barw i błahych tematów. "

 

Law Bussines Quality, 2021

 

Wystawa jest prezentacją obrazów związanych z filozoficznym i duchowym aspektem twórczości artystycznej. Obrazy prezentowane na wystawie odkrywają dla widzów bujny świat malarskiej wyobraźni, zmysłowości i  twórczej mistyki. Większość obrazów Ewy Jendraszko układa się w cykle, które tworzą równoległe w stosunku do siebie rzeczywistości, przeniknięte czasem poetyckim nastrojem, a czasem dramatyczną ekspresją. 

 

Warszawska Izba Gospodarcza, 2021

 

Jest pewne, że obrazy Ewy Jendraszko nie pozwalają na obojętny odbiór, zmuszają do zamyślenia się nad propozycją artystki, a przede wszystkim nad jej odmiennym, bardzo osobistym widzeniem, bardzo szczególną wrażliwością w patrzeniu na rzeczywistość.[...]  Jej malarstwo daje zadowolenie: przyjemność poznawania, odkrywania i odczuwania wartości artystycznego przekazu. 

 

Be-art.pl, 2021

 

Sztuka Ewy Jendraszko jest bardzo osobista, a nawet intymna, lecz niestarająca się być hermetycznie zamknięta i niedostępna – wręcz przeciwnie artystka chce się dzielić z widzem    zawartymi w niej intencjami.

 

Pułtusk News, 2021

 

Kompozycje artystki posiadają zróżnicowaną materię i rozbite są drobnymi ażurami elementów – punktów, linii, wieloznacznych form, tworzących świat żyjący swoim rytmem, w którym nakładają się radości, wzruszenia, niepokoje i dramaty, niczym codzienne poszukiwanie sensu i harmonii. Można powiedzieć, że są to przekazy ze świata snów, chociaż pojawiają się w nich konkretne przedmioty i sytuacje, którym artystka nadaje symboliczne znaczenie. Nadaje im również kształt. Artystyczny zapis tworzy metaforyczne przesłania i odsyła nas do krainy emocji i skojarzeń. Trudno oprzeć się wrażeniu, że kompozycje te są graficzne i malarskie zarazem.